"టైప్ చేయబడిన ఎంట్రీ లేదా వ్రాసిన వ్యాసం యొక్క చిత్రం అనుమతించబడుతుంది."

( లేదా )

your image వ్యాస చిత్రాన్ని అప్లోడ్ చేయండి :
your image మీ చిత్రం :

సూచనలు

  1. మీ వివరాలు స్పష్టంగా తెలియజేస్తే బహుమతులు ఇచ్చే సమయంలో మిమ్మల్ని సంప్రదించడం తేలికవుతుంది.
  2. వ్యాసాన్ని పైన కేటాయించిన స్థలంలో 300 పదాలకు మించకుండా టైప్ చేయండి.
  3. వివరాలు స్పష్టంగా లేకపోయినా, తప్పుగా ఉన్నా ఎంట్రీలు రద్దు చేయబడతాయి.
  4. ఉదాహరణ కోసం నమూనా షీట్లను గమనించవచ్చు.
  5. 'సెండ్ ఎంట్రీ' అనే బటన్‌పై ఒక్కసారి క్లిక్ చేశాక మళ్లీ ఎటువంటి మార్పులు చేయటానికి వీలుండదు. కాబట్టి ముందే చెక్ చేసి అప్‌డేట్ చేయండి.
Image

Switch to
English