WORD OF THE DAY

 • Humilityనమ్రత, వినయము
 • Deliciousరుచికరమైన
 • Discreetతెలివిగల, వివేకంగల
 • Sympathyసానుభూతి
 • Appreciateఅభినందించు
 • Apetiteఆకలి
 • Sympathyసానుభూతి, కనికరం
 • Courageసాహసం, దైర్యం
 • Suddenlyఅకస్మాత్తుగా
 • Introduceపరిచయం
 • Negligenceనిర్లక్ష్యం
 • Choppingకోయడం
 • Comfortableసౌకర్యవంతమైన
 • Victoryవిజయం
 • Annoyబాధించు
 • Equipmentసామగ్రి
 • Researchపరిశోధన
 • Natureప్రకృతి
 • Luggageసామాను
 • Fameకీర్తి
 • Energyశక్తి
 • Educationవిద్య
 • Drivingనడపడము
 • Darknessచీకటి
 • sentimentమానసిక భావము
 • Faithfulnessవిశ్వసనీయత
 • Supplyసరఫరా
 • Smileచిరునవ్వు
 • Brotherసోదరుడు
 • Teachingబోధన
 • Machineయంత్రం
 • Together కలిసి
 • Earthభూమి
 • Pictureచిత్రం
 • Remindingగుర్తుచేయడం
 • Peacefulప్రశాంతమైన
 • Interruptఅంతరాయం
 • Redolentసువాసన గల
 • Audienceప్రేక్షకులు
 • Leisureతీరిక
 • Stinkyదుర్వాసన
 • Hastilyవేగంగా, త్వరగా
 • Commandఆజ్ఞాపించు
 • Applauseప్రశంస
 • Honorగౌరవం
 • Consolingవూరట
 • Foundకనుగొన్నారు
 • Rareఅరుదైన
 • Segregationవేరు చేయుట
 • Stumpమొద్దు
 • Traderవర్తకుడు
 • Fumbleతడబడు
 • Penetrateప్రవేశించుట, చొచ్చుట
 • Drowsinessమగత, నిద్ర మబ్బు
 • Dictumఆజ్ఞ
 • Primitiveఆదిమ, ప్రాచీన
 • Stakeకర్ర మేకు
 • Parasolగొడుగు
 • Equilibriumసమతౌల్యం, సరితూకం
 • Adroitlyచమత్కారంగా
 • Multitudeసమూహము
 • Hypocriteవేషధారి
 • Conductప్రవర్తన
 • Emptyఖాళీ
 • Epilepsyమూర్ఛ రోగము
 • Whistlingఈల
 • Volitionసంకల్పము
 • Pairజత
 • Inclinationవంపు, వాలు
 • Fitnessయుక్తము
 • Brickఇటుక
 • Jitteryభయపడు
 • Donationదానం, విరాళం
 • Distemperచిరాకు
 • Besideపక్కన
 • Proximityసామీప్యత
 • Obstacleఅడ్డము
 • Fishermanమత్స్యకారుడు
 • Afflictionబాధ, విచారం
 • Numerousఅనేకమైన
 • Brilliantతెలివైన
 • Peculiarవింతైన, విచిత్రమైన
 • Mortgageతాకట్టు
 • Shellగవ్వ
 • Tremblingవణుకుతున్నట్టుగా
 • Skillfulనైపుణ్యం
 • Danger ప్రమాదం
 • Concentrationఏకాగ్రత
 • Twingeతీవ్రమైన నొప్పి
 • Fashionవైఖరి
 • Peacockనెమలి
 • Fiendక్రూరుడు
 • Messengerరాయబారి
 • Regretవిచారం
 • Ribపక్కటెముక
 • Moundదిబ్బ
 • Maggotపురుగు, క్రిమి
 • Lullనిద్రబుచ్చు
 • Piousదైవభక్తి గల
 • Pipగింజ
 • Quarrelకలహం, వివాదం
 • Winnerవిజేత
 • Safeసురక్షితంగా
 • RIsk ప్రమాదం, అపాయం
 • Humbleఅణకువ
 • Fearlessనిర్భయమైన
 • Energeticశక్తివంతమైన
 • Dreamyకలలు కనే
 • Disabledవికలాంగ
 • Diligentశ్రద్ధగల
 • Buildనిర్మించు
 • Blissఆనందం
 • Artisticకళాత్మకమైన
 • Wealthyధనవంతుడు
 • Villageగ్రామం
 • Suspectఅనుమానితుడు
 • Smellవాసన
 • Sluggishసోమరి, బద్ధకపు
 • Secretరహస్యము
 • Satisfactoryసంతృప్తికరమైన
 • Laboratoryప్రయోగశాల
 • Furiousకోపము, ఆగ్రహము
 • Flairసామర్ద్యము, నైపుణ్యము
 • Distraughtవిషాదం
 • Damageనష్టం, హాని
 • Createసృష్టించుట
 • Chemicalరసాయనం
 • Trowelతాపీ
 • Strategyవ్యూహం
 • Sculpture శిల్పం
 • Relaxవిశ్రాంతి
 • Icebergమంచుకొండ
 • Hilariousఉల్లాసంగా
 • Courteousమర్యాదపూర్వకంగా
 • Athleteక్రీడాకారుడు
 • Apology క్షమాపణ
 • Adventure సాహసం
 • Satisfactionసంతృప్తి
 • Joyfulఆనందం, సంతోషం
 • Hopelessనిస్సహాయ
 • Hesitantమొహమాటం
 • Eagerఆసక్తి
 • Deliriousఉత్సాహం
 • cautionజాగ్రత్త
 • Apprehensive ఆందోళన
 • Anxious ఆత్రుత
 • Yellఅరుపు, కేక
 • Vegetablesకూరగాయలు
 • Summerవేసవి
 • Scoffవెక్కిరించు
 • Satelliteఉపగ్రహం
 • Recommend సిఫార్సు
 • Protectకాపాడు, రక్షించు
 • Weirdవికృతంగా
 • Jealousఈర్ష్య, అసూయ
 • Guidanceమార్గదర్శకత్వం
 • Importదిగుమతి
 • Breakfast అల్పాహారం
 • Generousఉదారం
 • Forgetfulమతిమరుపు
 • Braveధైర్యమైన
 • Purloinదొంగలించు
 • Meltకరుగు
 • Instrumentసాధనం
 • Searchవెతుకు, సోదా
 • Scrubరుద్దు, తోము
 • Amazeఆశ్చర్యం కలిగించు
 • Adhesionఅతుకు
 • Adoptదత్తత
 • Applauseప్రశంస
 • Carelessఅజాగ్రత్త
 • Consolingఓదార్చడం
 • Threatenభయపెట్టు
 • Confusedగందరగోళం
 • Unhealthyఅనారోగ్య
 • Pillమాత్ర
 • Recitingస్మరించడం
 • Sufferingబాధ
 • Cleaningశుభ్రపరచడం
 • Disgust అసహ్యము
 • Magicianమాంత్రికుడు
 • Ant Hill పుట్ట
 • Fallingపడిపోవటం
 • Celebrationవేడుక
 • Pupకుక్కపిల్ల
 • Pushతోయు
 • Jokeపరిహాసం
 • Leanచిక్కిన
 • Mixకలుపు
 • Medicamentమందు, ఔషదం
 • Mustyబూజుపట్టిన
 • Quicksandఊబి
 • Pour పోయు
 • Ponderఆలోచించు
 • Polishమెరుగు
 • Griefశోకం
 • Treeచెట్టు
 • Quietనిశ్శబ్ద
 • Bullyingబెదిరింపు
 • Destroyనాశనము చేయు
 • Yummyరుచికరమైన
 • Criminalనేరగాడు
 • Shockedనిర్గాంతపోవడం
 • Surpriseఆశ్చర్యం
 • Friendshipస్నేహం
 • Selfieస్వీయ చిత్ర
 • Teasingఆటపట్టించడం
 • Plantingనాటడం
 • Upsetకలత
 • Vagabondదేశదిమ్మరి
 • Stubbornమొండి పట్టుగల
 • Effort ప్రయత్నము
 • Storingనిల్వ
 • Tomatitisనోటి పూత
 • Talkativeమాటకారి
 • Pulpగుజ్జు
 • Impetusబలము
 • Wound దెబ్బ
 • Courteousమర్యాదగల
 • Charmingఅందమైన
 • Mischiefఅల్లరి
 • Funnyనవ్వించే
 • Witnessసాక్షి
 • Fastవేగవంతమైన
 • Comedyహాస్యం
 • Shrewచుంచు ఎలుక
 • Shareపంచు
 • Irritationచికాకు
 • Excitedఉత్సాహంగా
 • Ecstaticఆనందభరితమైన
 • Selfishస్వార్ధం
 • Thoughtfulశ్రద్ధగల
 • Kindదయగల
 • Volunteer స్వచ్చంద సేవకుడు
 • Alertహెచ్చరిక
 • Swingఉయ్యాల
 • Skillనైపుణ్యం
 • Shoalగుంపు
 • Fighting జగడము
 • Naughtyకొంటెచేష్టలు
 • Hideదాచుకోవటం
 • Rubరుద్దు
 • Afraidభయపడటం
 • Cheatingమోసం
 • Wake Upమెల్కొనుట
 • Roarగర్జించు
 • Patientరోగి
 • Remedyఔషదం
 • Radishముల్లంగి
 • Uglyవికృత, వికార
 • Troopసైన్యము
 • Syringeపిచికారి
 • Secureసురక్షిత
 • Tadpole తోక కప్ప
 • Loneఒంటరియైన
 • Loadబరువు, భారం
 • Scythe కొడవలి
 • Sculptor శిల్పి
 • Scavenger ఊడ్చువాడు
 • Despiteద్వేషం, పగ
 • Deterఆపు
 • Teasing ఆటపట్టించడం
 • Despairనిరాశ
 • Argueవాదించు
 • Aimలక్ష్యం
 • Ague జ్వరం
 • Prudentతెలివైన
 • Picking ఎంచుకొనుట
 • Pick పొడుచు
 • Pepperమిరియాలు
 • Nastinessమురికి
 • Wipeతుడుచు
 • Volcanoఅగ్నిపర్వతం
 • Suggest సూచించు
 • Spoilచెడగొట్టు, చెరచు
 • Rubyకెంపు
 • Root వేరు
 • Petal పూల రేకు
 • Obligeఉపకారం చేయు
 • Fatigueఅలుపు
 • Excessఅధికం
 • Enough కావలసినంత
 • Earthwormవానపాము
 • Dwarfమరుగుజ్జు
 • Doomశిక్షించు
 • Dimకాంతిలేని
 • Digతవ్వు
 • Captainనాయకుడు
 • Battleయుధం
 • Backyardపెరడు
 • Authorరచయిత
 • Autumnఆకురాలు కాలం
 • Announceప్రకటించు
 • Abilityశక్తి, సామర్ధ్యం
 • Fright భయం
 • Faintమూర్ఛపోవు
 • Envoyరాయబారి
 • Effort ప్రయత్నం
 • Edify బోధించు
 • Dragఈడ్చు
 • Doeఆడజింక
 • Dittoఒకే మాదిరి
 • Frill కుచ్చు
 • Caterpillarగొంగళిపురుగు
 • Castleకోట
 • Cannonఫిరంగి
 • Bushపొద
 • Burningకాలుట
 • Burdenబరువు
 • Budమొగ్గ
 • Brookచిన్న ఏరు
 • Bribeలంచం
 • Blossom వికసించు
 • Gawnబుద్ధిహీనుడు
 • Dumb మూగ
 • Deceit మోసం
 • Credenceనమ్మకం, విశ్వాసం
 • Babblerవాగుడుకాయ
 • Abhorతిరస్కరించు
 • Abductఅపహరించు
 • Aidచికిత్స
 • Ailmentవ్యాధి
 • Pineappleఅనాసపండు
 • Pinchగిల్లు, నొక్కు
 • Kneeమోకాలు
 • Decamp పారిపోవు
 • Woeశోకం, దుఃఖం
 • Strifeపోరాటం, తగువు
 • Wobbleఊగులాడు
 • Wreathపుష్పగుచ్ఛం
 • Yawnఆవులింత
 • Vegetarianశాకాహారి
 • Sew కుట్టు
 • Umbelగుత్తి
 • Vanityగర్వం
 • Ulcerపుండు
 • Prayప్రార్ధన
 • Potencyశక్తి, బలం
 • Medalపతకం
 • Maize మొక్కజొన్న
 • Labourకార్మికులు
 • Jungleఅడవి
 • Jawదవడ
 • Graspగ్రహించు
 • Giggleముసిముసి నవ్వు
 • Screenతెర, పరదా
 • Patriotismదేశభక్తి
 • Demolitionకూల్చడం
 • Dacoit బందిపోటు దొంగ
 • Crampతిమ్మిరి
 • Blastపగలగొట్టు
 • Admireమెచ్చుకొను
 • Ordealకఠిన పరీక్ష
 • Wearధరించు
 • Obloquyఅపవాదం, నింద
 • Obligeఉపకారం చేయు
 • Dirty మురికి
 • Nabదొంగిలించుట
 • Mouseఎలుక
 • Kerchiefరుమాలు
 • Hazardఆపద
 • Hank నూలు కండె
 • Glowప్రకాశించు
 • Exclaimకేక, అరుపు
 • Epistleజాబు, లేఖ
 • Covetఆశించు, కోరు
 • Chamberపెద్ద గది
 • Cheerఉల్లాసం, సంతోషం
 • Bottle Gourdసొరకాయ, ఆనపకాయ
 • Ardourతీవ్రత, ఉద్రేకం
 • Infancyబాల్యం
 • Impotentశక్తిలేని, దుర్బలమైన
 • Groveతోట
 • Granaryధాన్యాగారం
 • Gleamతళుకు
 • Giggleముసిముసి నవ్వులు
 • Gistసారాంశం
 • Budgeతొలగు
 • Jayపాలపిట్ట
 • Inquireవిచారించు
 • Insectకీటకం
 • Freedomస్వేఛ్చ
 • Innసత్రం
 • Inhale పీల్చు
 • Infectసోకడం
 • Indoor ఇంటిలోపల
 • Infantచంటిబిడ్డ
 • Infamyఅపకీర్తి
 • Inchఅంగుళం
 • Inculcateఉపదేశించు
 • Indentureఒడంబడిక
 • Impetuosityఉద్రేకం
 • Implantationఅమరిక
 • Imperiousగర్వంగల
 • Motivation ప్రేరణ
 • Immergeముంచు
 • Identificationగుర్తింపు
 • Identicalఒకేలా
 • Hovelగుడిసె
 • Halves సగం
 • Gruntగుర్రుమనుట
 • Grumblingఅసహ్యము
 • Growthపెరుగుదల
 • Grudge అసూయపడు
 • Gruelగంజి, జావ
 • Grubతోవ్వు
 • Grainగింజ
 • Grandగొప్ప
 • Gleeఉల్లాసం
 • Graft అంటు
 • Glib నున్నని, జారుడైన
 • Gibeఎగతాళిచేయు
 • Glamourప్రత్యేక ఆకర్షణ
 • Gemsరత్నాలు
 • Gauntబక్కపలుచని
 • Garment వస్త్రం, బట్ట
 • Garbageచెత్త
 • Garlandదండ, హారం
 • Gapరంధ్రం, సందు
 • Gang గుంపు
 • Galeపెను గాలి
 • Galaxy నక్షత్రమండలం
 • Fringeజాలరు
 • Frockగౌను
 • Fraudమోసం
 • Fulgencyతేజస్సు
 • Frightభయపెట్టు
 • Forumన్యాయస్థలము
 • Fawnజింకపిల్ల
 • Droopవాలిపోవు
 • Dismalభయంకరమైన
 • Discreditఅపకీర్తి
 • Dinఅరుపు, ధ్వని
 • Digitsఅంకెలు
 • Diceపాచికలు
 • Dimకాంతిలేని, మందమైన
 • Diary దినచర్య
 • Argueవాదించు
 • Ascendఅధిరోహించు
 • Toughగట్టి, దృఢమైన
 • Tool పనిముట్టు, సదనం
 • Tasteరుచి
 • Target లక్ష్యం
 • Talentప్రజ్ఞ
 • Sweep ఊడ్చు
 • Strong బలమైన, శక్తిగల
 • Stringదారం
 • Strikeసమ్మె
 • Strifeజగడం
 • Strictకఠినమైన
 • Stitchకుట్టు
 • Sternకచ్చితమైన
 • Steal దొంగిలించు, అపహరించు
 • Stay ఉండు, నిలుచు
 • Stare నిలుకడగా దృష్టిపెట్టు
 • Stamp ముద్ర
 • Stall దుకాణం
 • Splitబద్దలు చేయు, చీల్చు
 • Spite పగ, ద్వేషం
 • Spitఉమ్మి
 • Speck మచ్చ, మరక
 • Spearబల్లెం, ఈటె
 • Sparkఅగ్నికణం
 • Spanజాన
 • Spadeపార
 • Leapదుముకు
 • Hedgehogముళ్ళ పంది
 • Guessఅంచనా
 • Ascendఆరోహించు
 • Princeరాజకుమారుడు
 • Prickగుచ్చు, పొడుచు
 • Prettyసొగసైన
 • Prescribeఆజ్ఞాపించు
 • Discourseసంభాషణ
 • Deedపని, కార్యం
 • Prayవేడుకొను
 • Postponeవాయిదా వేయు
 • Porcelainపింగాణీ
 • Pithyబలమైన
 • Pipeనాళం, గొట్టం
 • Pickaxeగడ్డపార
 • Paymentచెల్లింపు
 • Relegateపంపివేయు
 • Timid పిరికి, భయపడే
 • Springవసంత ఋతువు
 • Phantomభూతం, దెయ్యం
 • Pettishఅలుగుట
 • Petrifyశిలయైపోవు
 • Perfumeసువాసన
 • Peopleజనం, ప్రజలు
 • Penuryలేమి, దారిద్ర్యం
 • Penitenceపశ్చాత్తాపం
 • Pavilionమంటపం
 • Pauperబీదవాడు
 • Paucity కొరత
 • Pathదారి, తోవ
 • Patchఅతుకు, మాసిక
 • Patతట్టు
 • Partialityపక్షపాతం
 • Parapetపిట్టగోడ
 • Pannierబుట్ట
 • Panicభయం
 • Pandalపందిరి
 • Panమూకుడు, పెనం
 • Palmyraతాటిచెట్టు
 • Palmఅరచేయి
 • Palaver పనికిరాని సంభాషణ
 • Paddyవడ్లు, ధాన్యం
 • Pabulamఆహారం
 • Outcryఅరుపు, కూత
 • Oustతోసివేయు
 • Oscitancyఆవులింత
 • Ornamentఆభరణం
 • Orificeరంధ్రం, కన్నం
 • Optఎన్నుకొను, కోరుకొను
 • Opposeఎదురించు
 • Oozingకారుట
 • Oleanderగన్నేరుచెట్టు
 • Obtainపొందు
 • Obstacleవిఘ్నం
 • Obliterateతుడుచు, చెరుపు
 • Objectionఅభ్యంతరం, ఆక్షేపణ
 • Obeisanceవందనం
 • Obdurateకఠినమైన
 • Napకునుకు
 • Mysteryరహస్యం
 • Hoaxహాస్యం, తమాషా
 • Ladenబరువెక్కించిన
 • Harassబాధించు
 • Crumpleనలుచు
 • Adhereఅంటిపెట్టుకోను
 • Wrinkleముడత
 • Wrathఉగ్రకోపం, తీవ్రమైన ఆగ్రహం
 • Wartమొటిమ
 • Warnహెచ్చరించు
 • Wakeమేల్కొను
 • Wagonసరుకుల బండి
 • Vacationసెలవు
 • Trophyవిజయచిహ్నం
 • Trimసవరించు, చక్కదిద్దు
 • Tribalగిరిజన, ఆదివాసి
 • Trashతుక్కు, పనికిరానిది
 • Trapమోసము, మాటు
 • Transitరవాణ, యాత్ర
 • Toxicవిషపూరిత
 • Towerగోపురం, స్తంబం
 • Towelతువాలా, తుండు
 • Teamబృందం, జట్టు
 • Tantrumఅల్లరి
 • Tangleజగడం, తగాదా
 • Taleకధ, వృత్తాంతము
 • Selfస్వంత, స్వయం
 • Swarmగుంపు
 • Demonరాక్షసుడు
 • Switchచువ్వ
 • Sweatచెమట
 • Strollవిహారం, షికారు
 • Shieldరక్షించు, కవచం
 • Selfishస్వార్ధం
 • Sheetకాగితం, పత్రం
 • Swellవాపు
 • Styకంటికురుపు
 • Shoutఅరుపు, కేక
 • Steep ఏటవాలు
 • Shrewచిట్టెలుక
 • Starనక్షత్రం, తార
 • Shoveతోపు, నెట్టు
 • Shelfఅర
 • Sepultureశ్మశాన వాటిక
 • Sellఅమ్ము, విక్రయించు
 • Semiఅర్ధభాగం
 • Seminarచర్చ, గోష్టి
 • Shootకాల్చు
 • Shellగుల్ల, పెంకు
 • Sheepగొర్రె
 • Screamఅరుపు, కేక
 • Seatఆసనం
 • Seasonsరుతువులు
 • Scareభయం
 • Desertఎడారి
 • Demonరాక్షసుడు
 • Delveతవ్వు
 • Deckఓడ ఫైభాగం
 • Dalపప్పు
 • Dais వేదిక, అరుగు
 • Backవీపు
 • Crazyపిచ్చితనము
 • Crateవెదురుబుట్ట
 • Craniumకపాలం, పుర్రే
 • Countఎంచు, లెక్కపెట్టు
 • Coughదగ్గు
 • Couchసోఫా
 • Cottageగుడిసె, చిన్న ఇల్లు
 • Coronetచిన్న కీరిటం
 • Cloveలవంగం
 • Cableతీగ, లావుతాడు
 • Berateతీవ్రంగా మందలించు
 • Begయాచించు
 • Badgeగుర్తు, బిరుదు
 • Babyచిన్నబిడ్డ
 • Aloeకలబంద
 • Almondబాదం
 • Afraidభయం, ఆందోళన
 • Acheనొప్పి
 • Rulerకొలబద్ద
 • Stripesచారలు
 • Strangerఅపరిచితుడు
 • Straightతిన్నని, వంపులేని
 • Stickకర్ర, కొయ్య
 • Steamఆవిరి
 • Stairsమెట్లు
 • Stainమరక
 • Square rootవర్గమూలం
 • Shadowనీడ, ఛాయ
 • Sewingకుట్టుపని
 • Scribeలేఖకుడు
 • Separationపేర్పాటు
 • Screwమరమేకు
 • Sageఋషి, ముని
 • Remindగుర్తుచేయి
 • Quarrelకలహం, తగాదా
 • Purpleఊదా రంగు
 • Gift Boxకానుక పెట్టె
 • Puppetకీలుబొమ్మ
 • Punctualవేళతప్పని
 • Portఓడరేవు
 • Politeమర్యాదగల
 • Empireసామ్రాజ్యం
 • Stuffపదార్ధం, వస్తువు
 • Stud గుండి, బొత్తాము
 • Stretchసాగుడు, వ్యాపనం
 • Streamప్రవాహం, ఏరు
 • Statueవిగ్రహం
 • Stackగడ్డివాము, ధాన్యంకుప్ప
 • Preventఆపు, అడ్డగించు
 • Presumeవుహించు
 • Preachఉపదేశించు
 • Polyబహు, అనేక
 • Placardప్రకటన
 • Structure నిర్మాణం
 • Spyగూఢచారి
 • Posterityరాబోవు తరాలు
 • Potterకుమ్మరి
 • Quantumపరిమాణం
 • Pokeపోటు
 • Sackగోనె
 • Stuntవింతచర్య
 • Stemకాండం
 • Sauceపచ్చడి
 • Rottenకుళ్లిన
 • Sailorనావికుడు
 • Saturnశనిగ్రహం
 • Pythonకొండచిలువ
 • Saucerచిన్నపళ్లెం
 • Rubyకెంపు
 • Raftతెప్ప, బలకట్టు
 • Porcupineముళ్ళపంది
 • Radishముల్లంగి

Switch to
Telugu

తెలుగు లోకి
మారండి