WORD OF THE DAY

 • Palmyraతాటిచెట్టు
 • Palmఅరచేయి
 • Palaver పనికిరాని సంభాషణ
 • Paddyవడ్లు, ధాన్యం
 • Pabulamఆహారం
 • Outcryఅరుపు, కూత
 • Oustతోసివేయు
 • Oscitancyఆవులింత
 • Ornamentఆభరణం
 • Orificeరంధ్రం, కన్నం
 • Optఎన్నుకొను, కోరుకొను
 • Opposeఎదురించు
 • Oozingకారుట
 • Oleanderగన్నేరుచెట్టు
 • Obtainపొందు
 • Obstacleవిఘ్నం
 • Obliterateతుడుచు, చెరుపు
 • Objectionఅభ్యంతరం, ఆక్షేపణ
 • Obeisanceవందనం
 • Obdurateకఠినమైన
 • Napకునుకు
 • Mysteryరహస్యం
 • Hoaxహాస్యం, తమాషా
 • Ladenబరువెక్కించిన
 • Harassబాధించు
 • Crumpleనలుచు
 • Adhereఅంటిపెట్టుకోను
 • Wrinkleముడత
 • Wrathఉగ్రకోపం, తీవ్రమైన ఆగ్రహం
 • Wartమొటిమ
 • Warnహెచ్చరించు
 • Wakeమేల్కొను
 • Wagonసరుకుల బండి
 • Vacationసెలవు
 • Trophyవిజయచిహ్నం
 • Trimసవరించు, చక్కదిద్దు
 • Tribalగిరిజన, ఆదివాసి
 • Trashతుక్కు, పనికిరానిది
 • Trapమోసము, మాటు
 • Transitరవాణ, యాత్ర
 • Toxicవిషపూరిత
 • Towerగోపురం, స్తంబం
 • Towelతువాలా, తుండు
 • Teamబృందం, జట్టు
 • Tantrumఅల్లరి
 • Tangleజగడం, తగాదా
 • Taleకధ, వృత్తాంతము
 • Selfస్వంత, స్వయం
 • Swarmగుంపు
 • Demonరాక్షసుడు
 • Sympathyసానుభూతి, కనికరం
 • Switchచువ్వ
 • Sweatచెమట
 • Strollవిహారం, షికారు
 • Shieldరక్షించు, కవచం
 • Selfishస్వార్ధం
 • Sheetకాగితం, పత్రం
 • Swellవాపు
 • Styకంటికురుపు
 • Shoutఅరుపు, కేక
 • Steep ఏటవాలు
 • Shrewచిట్టెలుక
 • Starనక్షత్రం, తార
 • Shoveతోపు, నెట్టు
 • Shelfఅర
 • Sepultureశ్మశాన వాటిక
 • Sellఅమ్ము, విక్రయించు
 • Semiఅర్ధభాగం
 • Seminarచర్చ, గోష్టి
 • Shootకాల్చు
 • Shellగుల్ల, పెంకు
 • Sheepగొర్రె
 • Screamఅరుపు, కేక
 • Seatఆసనం
 • Seasonsరుతువులు
 • Scareభయం
 • Desertఎడారి
 • Demonరాక్షసుడు
 • Delveతవ్వు
 • Deckఓడ ఫైభాగం
 • Dalపప్పు
 • Dais వేదిక, అరుగు
 • Backవీపు
 • Crazyపిచ్చితనము
 • Crateవెదురుబుట్ట
 • Craniumకపాలం, పుర్రే
 • Countఎంచు, లెక్కపెట్టు
 • Coughదగ్గు
 • Couchసోఫా
 • Cottageగుడిసె, చిన్న ఇల్లు
 • Coronetచిన్న కీరిటం
 • Cloveలవంగం
 • Cableతీగ, లావుతాడు
 • Berateతీవ్రంగా మందలించు
 • Begయాచించు
 • Badgeగుర్తు, బిరుదు
 • Babyచిన్నబిడ్డ
 • Aloeకలబంద
 • Almondబాదం
 • Afraidభయం, ఆందోళన
 • Acheనొప్పి
 • Rulerకొలబద్ద
 • Stripesచారలు
 • Strangerఅపరిచితుడు
 • Straightతిన్నని, వంపులేని
 • Stickకర్ర, కొయ్య
 • Steamఆవిరి
 • Stairsమెట్లు
 • Stainమరక
 • Square rootవర్గమూలం
 • Shadowనీడ, ఛాయ
 • Sewingకుట్టుపని
 • Scribeలేఖకుడు
 • Separationపేర్పాటు
 • Screwమరమేకు
 • Sageఋషి, ముని
 • Remindగుర్తుచేయి
 • Quarrelకలహం, తగాదా
 • Purpleఊదా రంగు
 • Gift Boxకానుక పెట్టె
 • Puppetకీలుబొమ్మ
 • Punctualవేళతప్పని
 • Portఓడరేవు
 • Politeమర్యాదగల
 • Empireసామ్రాజ్యం
 • Stuffపదార్ధం, వస్తువు
 • Stud గుండి, బొత్తాము
 • Stretchసాగుడు, వ్యాపనం
 • Streamప్రవాహం, ఏరు
 • Statueవిగ్రహం
 • Stackగడ్డివాము, ధాన్యంకుప్ప
 • Preventఆపు, అడ్డగించు
 • Presumeవుహించు
 • Preachఉపదేశించు
 • Polyబహు, అనేక
 • Placardప్రకటన
 • Structure నిర్మాణం
 • Spyగూఢచారి
 • Posterityరాబోవు తరాలు
 • Potterకుమ్మరి
 • Quantumపరిమాణం
 • Pokeపోటు
 • Sackగోనె
 • Stuntవింతచర్య
 • Stemకాండం
 • Sauceపచ్చడి
 • Rottenకుళ్లిన
 • Sailorనావికుడు
 • Saturnశనిగ్రహం
 • Pythonకొండచిలువ
 • Saucerచిన్నపళ్లెం
 • Rubyకెంపు
 • Raftతెప్ప, బలకట్టు
 • Porcupineముళ్ళపంది
 • Radishముల్లంగి

Switch to
Telugu

తెలుగు లోకి
మారండి