WORD OF THE DAY

 • Umbelగుత్తి
 • Vanityగర్వం
 • Ulcerపుండు
 • Prayప్రార్ధన
 • Potencyశక్తి, బలం
 • Medalపతకం
 • Maize మొక్కజొన్న
 • Labourకార్మికులు
 • Jungleఅడవి
 • Jawదవడ
 • Graspగ్రహించు
 • Giggleముసిముసి నవ్వు
 • Screenతెర, పరదా
 • Patriotismదేశభక్తి
 • Demolitionకూల్చడం
 • Dacoit బందిపోటు దొంగ
 • Crampతిమ్మిరి
 • Blastపగలగొట్టు
 • Admireమెచ్చుకొను
 • Ordealకఠిన పరీక్ష
 • Wearధరించు
 • Obloquyఅపవాదం, నింద
 • Obligeఉపకారం చేయు
 • Dirty మురికి
 • Nabదొంగిలించుట
 • Mouseఎలుక
 • Kerchiefరుమాలు
 • Hazardఆపద
 • Hank నూలు కండె
 • Glowప్రకాశించు
 • Exclaimకేక, అరుపు
 • Epistleజాబు, లేఖ
 • Covetఆశించు, కోరు
 • Chamberపెద్ద గది
 • Cheerఉల్లాసం, సంతోషం
 • Bottle Gourdసొరకాయ, ఆనపకాయ
 • Ardourతీవ్రత, ఉద్రేకం
 • Infancyబాల్యం
 • Impotentశక్తిలేని, దుర్బలమైన
 • Groveతోట
 • Granaryధాన్యాగారం
 • Gleamతళుకు
 • Giggleముసిముసి నవ్వులు
 • Gistసారాంశం
 • Foundకనుగొనడం
 • Budgeతొలగు
 • Jayపాలపిట్ట
 • Inquireవిచారించు
 • Insectకీటకం
 • Freedomస్వేఛ్చ
 • Innసత్రం
 • Inhale పీల్చు
 • Infectసోకడం
 • Indoor ఇంటిలోపల
 • Infantచంటిబిడ్డ
 • Infamyఅపకీర్తి
 • Inchఅంగుళం
 • Inculcateఉపదేశించు
 • Indentureఒడంబడిక
 • Impetuosityఉద్రేకం
 • Implantationఅమరిక
 • Imperiousగర్వంగల
 • Motivation ప్రేరణ
 • Immergeముంచు
 • Identificationగుర్తింపు
 • Identicalఒకేలా
 • Hovelగుడిసె
 • Halves సగం
 • Gruntగుర్రుమనుట
 • Grumblingఅసహ్యము
 • Growthపెరుగుదల
 • Grudge అసూయపడు
 • Gruelగంజి, జావ
 • Grubతోవ్వు
 • Grainగింజ
 • Grandగొప్ప
 • Gleeఉల్లాసం
 • Graft అంటు
 • Glib నున్నని, జారుడైన
 • Gibeఎగతాళిచేయు
 • Glamourప్రత్యేక ఆకర్షణ
 • Gemsరత్నాలు
 • Gauntబక్కపలుచని
 • Garment వస్త్రం, బట్ట
 • Garbageచెత్త
 • Garlandదండ, హారం
 • Gapరంధ్రం, సందు
 • Gang గుంపు
 • Galeపెను గాలి
 • Galaxy నక్షత్రమండలం
 • Fringeజాలరు
 • Frockగౌను
 • Fraudమోసం
 • Fulgencyతేజస్సు
 • Frightభయపెట్టు
 • Forumన్యాయస్థలము
 • Fawnజింకపిల్ల
 • Droopవాలిపోవు
 • Dismalభయంకరమైన
 • Discreetతెలివిగల, వివేకంగల
 • Discreditఅపకీర్తి
 • Dinఅరుపు, ధ్వని
 • Digitsఅంకెలు
 • Diceపాచికలు
 • Dimకాంతిలేని, మందమైన
 • Diary దినచర్య
 • Argueవాదించు
 • Ascendఅధిరోహించు
 • Toughగట్టి, దృఢమైన
 • Tool పనిముట్టు, సదనం
 • Tasteరుచి
 • Target లక్ష్యం
 • Talentప్రజ్ఞ
 • Sweep ఊడ్చు
 • Strong బలమైన, శక్తిగల
 • Stringదారం
 • Strikeసమ్మె
 • Strifeజగడం
 • Strictకఠినమైన
 • Stitchకుట్టు
 • Sternకచ్చితమైన
 • Steal దొంగిలించు, అపహరించు
 • Stay ఉండు, నిలుచు
 • Stare నిలుకడగా దృష్టిపెట్టు
 • Stamp ముద్ర
 • Stall దుకాణం
 • Splitబద్దలు చేయు, చీల్చు
 • Spite పగ, ద్వేషం
 • Spitఉమ్మి
 • Speck మచ్చ, మరక
 • Spearబల్లెం, ఈటె
 • Sparkఅగ్నికణం
 • Spanజాన
 • Spadeపార
 • Leapదుముకు
 • Hedgehogముళ్ళ పంది
 • Guessఅంచనా
 • Ascendఆరోహించు
 • Princeరాజకుమారుడు
 • Prickగుచ్చు, పొడుచు
 • Prettyసొగసైన
 • Prescribeఆజ్ఞాపించు
 • Discourseసంభాషణ
 • Deedపని, కార్యం
 • Prayవేడుకొను
 • Postponeవాయిదా వేయు
 • Porcelainపింగాణీ
 • Pithyబలమైన
 • Pipeనాళం, గొట్టం
 • Pickaxeగడ్డపార
 • Paymentచెల్లింపు
 • Relegateపంపివేయు
 • Timid పిరికి, భయపడే
 • Springవసంత ఋతువు
 • Phantomభూతం, దెయ్యం
 • Pettishఅలుగుట
 • Petrifyశిలయైపోవు
 • Perfumeసువాసన
 • Peopleజనం, ప్రజలు
 • Penuryలేమి, దారిద్ర్యం
 • Penitenceపశ్చాత్తాపం
 • Pavilionమంటపం
 • Pauperబీదవాడు
 • Paucity కొరత
 • Pathదారి, తోవ
 • Patchఅతుకు, మాసిక
 • Patతట్టు
 • Partialityపక్షపాతం
 • Parapetపిట్టగోడ
 • Pannierబుట్ట
 • Panicభయం
 • Pandalపందిరి
 • Panమూకుడు, పెనం
 • Palmyraతాటిచెట్టు
 • Palmఅరచేయి
 • Palaver పనికిరాని సంభాషణ
 • Paddyవడ్లు, ధాన్యం
 • Pabulamఆహారం
 • Outcryఅరుపు, కూత
 • Oustతోసివేయు
 • Oscitancyఆవులింత
 • Ornamentఆభరణం
 • Orificeరంధ్రం, కన్నం
 • Optఎన్నుకొను, కోరుకొను
 • Opposeఎదురించు
 • Oozingకారుట
 • Oleanderగన్నేరుచెట్టు
 • Obtainపొందు
 • Obstacleవిఘ్నం
 • Obliterateతుడుచు, చెరుపు
 • Objectionఅభ్యంతరం, ఆక్షేపణ
 • Obeisanceవందనం
 • Obdurateకఠినమైన
 • Napకునుకు
 • Mysteryరహస్యం
 • Hoaxహాస్యం, తమాషా
 • Ladenబరువెక్కించిన
 • Harassబాధించు
 • Crumpleనలుచు
 • Adhereఅంటిపెట్టుకోను
 • Wrinkleముడత
 • Wrathఉగ్రకోపం, తీవ్రమైన ఆగ్రహం
 • Wartమొటిమ
 • Warnహెచ్చరించు
 • Wakeమేల్కొను
 • Wagonసరుకుల బండి
 • Vacationసెలవు
 • Trophyవిజయచిహ్నం
 • Trimసవరించు, చక్కదిద్దు
 • Tribalగిరిజన, ఆదివాసి
 • Trashతుక్కు, పనికిరానిది
 • Trapమోసము, మాటు
 • Transitరవాణ, యాత్ర
 • Toxicవిషపూరిత
 • Towerగోపురం, స్తంబం
 • Towelతువాలా, తుండు
 • Teamబృందం, జట్టు
 • Tantrumఅల్లరి
 • Tangleజగడం, తగాదా
 • Taleకధ, వృత్తాంతము
 • Selfస్వంత, స్వయం
 • Swarmగుంపు
 • Demonరాక్షసుడు
 • Sympathyసానుభూతి, కనికరం
 • Switchచువ్వ
 • Sweatచెమట
 • Strollవిహారం, షికారు
 • Shieldరక్షించు, కవచం
 • Selfishస్వార్ధం
 • Sheetకాగితం, పత్రం
 • Swellవాపు
 • Styకంటికురుపు
 • Shoutఅరుపు, కేక
 • Steep ఏటవాలు
 • Shrewచిట్టెలుక
 • Starనక్షత్రం, తార
 • Shoveతోపు, నెట్టు
 • Shelfఅర
 • Sepultureశ్మశాన వాటిక
 • Sellఅమ్ము, విక్రయించు
 • Semiఅర్ధభాగం
 • Seminarచర్చ, గోష్టి
 • Shootకాల్చు
 • Shellగుల్ల, పెంకు
 • Sheepగొర్రె
 • Screamఅరుపు, కేక
 • Seatఆసనం
 • Seasonsరుతువులు
 • Scareభయం
 • Desertఎడారి
 • Demonరాక్షసుడు
 • Delveతవ్వు
 • Deckఓడ ఫైభాగం
 • Dalపప్పు
 • Dais వేదిక, అరుగు
 • Backవీపు
 • Crazyపిచ్చితనము
 • Crateవెదురుబుట్ట
 • Craniumకపాలం, పుర్రే
 • Countఎంచు, లెక్కపెట్టు
 • Coughదగ్గు
 • Couchసోఫా
 • Cottageగుడిసె, చిన్న ఇల్లు
 • Coronetచిన్న కీరిటం
 • Cloveలవంగం
 • Cableతీగ, లావుతాడు
 • Berateతీవ్రంగా మందలించు
 • Begయాచించు
 • Badgeగుర్తు, బిరుదు
 • Babyచిన్నబిడ్డ
 • Aloeకలబంద
 • Almondబాదం
 • Afraidభయం, ఆందోళన
 • Acheనొప్పి
 • Rulerకొలబద్ద
 • Stripesచారలు
 • Strangerఅపరిచితుడు
 • Straightతిన్నని, వంపులేని
 • Stickకర్ర, కొయ్య
 • Steamఆవిరి
 • Stairsమెట్లు
 • Stainమరక
 • Square rootవర్గమూలం
 • Shadowనీడ, ఛాయ
 • Sewingకుట్టుపని
 • Scribeలేఖకుడు
 • Separationపేర్పాటు
 • Screwమరమేకు
 • Sageఋషి, ముని
 • Remindగుర్తుచేయి
 • Quarrelకలహం, తగాదా
 • Purpleఊదా రంగు
 • Gift Boxకానుక పెట్టె
 • Puppetకీలుబొమ్మ
 • Punctualవేళతప్పని
 • Portఓడరేవు
 • Politeమర్యాదగల
 • Empireసామ్రాజ్యం
 • Stuffపదార్ధం, వస్తువు
 • Stud గుండి, బొత్తాము
 • Stretchసాగుడు, వ్యాపనం
 • Streamప్రవాహం, ఏరు
 • Statueవిగ్రహం
 • Stackగడ్డివాము, ధాన్యంకుప్ప
 • Preventఆపు, అడ్డగించు
 • Presumeవుహించు
 • Preachఉపదేశించు
 • Polyబహు, అనేక
 • Placardప్రకటన
 • Structure నిర్మాణం
 • Spyగూఢచారి
 • Posterityరాబోవు తరాలు
 • Potterకుమ్మరి
 • Quantumపరిమాణం
 • Pokeపోటు
 • Sackగోనె
 • Stuntవింతచర్య
 • Stemకాండం
 • Sauceపచ్చడి
 • Rottenకుళ్లిన
 • Sailorనావికుడు
 • Saturnశనిగ్రహం
 • Pythonకొండచిలువ
 • Saucerచిన్నపళ్లెం
 • Rubyకెంపు
 • Raftతెప్ప, బలకట్టు
 • Porcupineముళ్ళపంది
 • Radishముల్లంగి

Switch to
Telugu

తెలుగు లోకి
మారండి